مى توان با اقتصاد معدنى کشور را اداره کرد

عصر معدن- عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران سرب و روى معتقد است با اقتصاد معدنی می توان کشور را اداره کرد.;

مى توان با اقتصاد معدنى کشور را اداره کرد
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبرى «عصرمعدن» سید چنگیز خضری با اشاره به اهداف ١٤۰٤، اظهار کرد: قرار است در سال ١٤۰٤ میزان تولید مواد معدنى به اعداد مشخص شده برسد به عنوان مثال دستیابى به تولید ٥٢ میلیون تن فولاد و ٣۰۰ هزار تن روى در این برنامه هدف گذارى شده است.

  به گفته وى، در حال حاضر تولید روى ١٥۰ هزار تن است.

  خضرى افزود: ما توانایى دستیابى به این اهداف را در اختیار داریم اما على رغم داشته هاى فراوان سهم فعلى تولیدات مناسب نیست.

  عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران سرب و روى با اشاره به سهم شرکت هاى معدنى در بورس، بیان کرد: ٢١ درصد از ارزش شرکت هاى بورسى متعلق به شرکت هاى معدنى و فلزى است که نسبت به دیگر صنایع عدد خوبى است.

  خضرى تصریح کرد: ما منابع بسیارى در اختیار داریم. به عنوان مثال در حوزه مس ٣.٦ منابع دنیا را در اختیار داریم و جایگاه نهم دنیا براى ایران است. در حوزه روى نیز رتبه پنجم دنیا براى ایران است، اما در حوزه مس و روى تنها ١ درصد از تولیدات را در اختیار داریم. در واقع سهم ایران در تولید فلزات پایه کم است.

  وى تصریح کرد: در حوزه مس نسبت توانایی به تولید ١٣٧ اما ١ درصد تولید مى کنیم. در روى نیز این عدد حدود ٨۰ است.

  خضرى معتقد است،مى توان با اقتصاد معدنى کشور را اداره کرد زیرا دخایر بسیارى در اختیار داریم.
  وى ادامه داد: مصرف روى در حال توسعه است و قیمت آن نیست در وضعیت خوبى قرار دارد.  کشور چین  در حال توسعه تولید روى است در نتیجه حوزه هاى مصرف روى نیز در حال توسعه است.

  خضرى در پایان تاکید کرد: باید فضا را براى سرمایه گذارى در بخش معدن فراهم کرد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر