رفتار چند پهلوى وزارت صمت در واگذارى پهنه هاى معدنى

عصر معدن- نائب رییس اتاق بازرگانى ایران درباره آزادسازى پهنه هاى معدنى از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در چند سال گذشته براى توسعه اکتشافات تصمیماتى اخذ شده و در راستاى آن اقداماتى صورت گرفت. امروز که به گذشته و تجربه واگذارى پهنه ها براى اکتشاف نگاه مى کنیم بدون شک خروجى آن جاى بررسى دارد.;

رفتار چند پهلوى وزارت صمت در واگذارى پهنه هاى معدنى
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبرى «عصرمعدن»، پدرام سلطانى در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق ایران با بیان این مطلب تصریح کرد: شاید بهتر باشد کلیات موضوع را با طرح چند سوال مطرح کرد. زمانى که به موضوع تصمیم وزارت صمت براى واگذارى پهنه ها نگاه مى کنیم، مى توان گفت جهش بخش عمومى غیر دولتى حوزه استخراج را تسخیر کرده و پس از آن به بحث استخراج و فرآورى وارد شده اند.

  سلطانى افزود: در واقع مهم ترین پهنه ها براى اکتشاف به بخش غیر دولتى و کانون هاى پر قدرت عمومى واگذار شد. در همین رابطه بخش خصوصى این نقد را دارد که ورود این بخش فرصت کار براى بخش خصوصى را کم کرده است. حال جاى سوال دارد که چه مکانیسمى براى این شیوه در نظر گرفته شده است.

  نائب رییس اتاق بازرگانى ایران در ادامه بیان کرد: از  یک زمانى به بعد اسامى محدوده هاى ثبت شده در کاداستر علیرغم رویکرد کلى کشور بر شفافیت، حذف شده است در نتیجه کسى نمى تواند آن را بررسى کند، سوال مطرحى آن است که چرا این اسامى حذف شده اند؟

  سلطانى اضافه کرد: موضوع دیگر آن است که از چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آزادسازى محدوده ها اطلاع رسانى کرد، درنتیجه فعالان معدنى فرصت بررسى و مطالعات را داشتند تا بتوانند در زمان آزادسازى منطقه پرامیدى را ثبت کنند.  اما متاسفانه ٢ روز قبل از. آزادسازى نقاط پرامید بسته مى شوند در حالى که بخش خصوصى هزینه اى را براى این مطالعات صرف کرده است. آیا این شیوه مدیریتى درست است؟

  به گفته وى، بحث دیگر معایرت هاى رفتارى با بخشنامه آزادسازى پهنه ها است، چرا چنین مغایرتى صورت گرفته است؟

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر