روابط عمومی محرک جذب سرمایه گذار در بخش معدن و صنایع معدنی!

عصر معدن- مهدی گودرزی کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی بخش، معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی کشور می توانند جذب سرمایه نماید و برای کمک به اقتصاد و تولید ملی موثر باشند، این کار توسط روابط عمومی ها رنگ و بوی حقیقی خواهد یافت و با برنامه ریزی و اجرای سیاست های نظامند می توان یک کمک رسان و محرک برای جذب سرمایه و تولید ملی باشد.;

روابط عمومی محرک جذب سرمایه گذار در بخش معدن و صنایع معدنی!
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر معدن» به نقل از شارا، روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای هر سازمان و نیز متولی اصلی کار تبلیغات و اطلاع رسانی در جلب مشارکت و نیز تغییر نگرش مشتریان نسبت به سازمان است و در بحث خصوصی سازی نیز می‌تواند به عنوان یک بازوی محرک و خدمت رسان عمل نماید.

  تلاش در جهت دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بخصوص در اقتصاد ایران پیگیری شود و کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، برای رهایی از مشکلات شرکت‌های دولتی و همچنین افزایش کارایی، خصوصی سازی را بطور گسترده اجرا نمایند.

  معمولاً دولت‌هایی که سیاست خصوصی سازی را پیش می‌گیرند، دو دسته اقدامات را به مرحله اجرا می‌گذارند: نخست ایجاد و توسعه نهادهای بازار از جمله تأمین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و دوم واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی. اقدامات دسته اول بیشتر حالت زیر بنایی دارد و در شمار فعالیت‌های بستر سازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای تحرک بخش خصوصی و گسترش کارآفرینی ملی قرار می‌گیرد. حال آنکه اقدامات دسته دوم جنبه عملیاتی دارد و بازتاب عملی تحقق سیاست‌های خصوصی سازی و اقدامات دسته اول است (محنت فر و همکاران، 1395).

  روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان‌های اجتماعی برخوردار است.

  امروزه از دانش و هنر این علم به عنوان یک نهاد شبه مدنی در جهت تسهیل ارتباطات دو طرفه سازمان‌ها و آحاد مردم یاد می‌شود و با پیچیده‌تر شدن نظام اجتماعی بر ضرورت، گسترش و توسعه این علم و حرفه جدید بیش ازپیش تاکید می‌گردد تا آنجا که همه سازمان‌ها در تلاش برای بهره مندی از روابط عمومی هستند و امروز سازمانی نیست که احساس بی نیازی از تشکیلات روابط عمومی کند (کاظم پور وهمکاران، 1390، ص29) .

  از آنجا که روابط عمومی بر مبنای اطلاع رسانی، تبلیغ، ترغیب، مشارکت جویی، همگرایی و بهینه سازی امور بنا شده است بنابراین می‌تواند بر عملکرد سازمان بسیار مؤثر باشد. از این رو تقویت روابط عمومی ها جهت تقویتارتباطات، جایگاه روابط عمومی را در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی سازمان‌ها در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم سازمان‌ها و مخاطبان بسیار حائز اهمیت نموده است.

  ماهیت فعالیت‌ها، نقش‌ها و وظایف روابط عمومی به گونه‌ای است که می‌تواند در فضای ارتباطی و محیطی سازمان، نقش کلیدی و استراتژیک داشته و از تاثیرات منفی آن بر سازمان بکاهد. روابط عمومی با ایجاد توازن و تعادل در محیط، نقش موثری بر تعادل و بقاء سازمان داشته و سازمان را از جمود و انزوا و نابودی نجات دهد. هم چنین ایجاد نظام و چرخه اطلاعاتی متناسب و مطلوب برای سازمان بر عهده روابط عمومی است. در داخل سازمان نیز یک روابط عمومی موفق وظیفه دریافت اطلاعات محیطی، فرآوری و تبدیل داده‌ها به دانش و اطلاعات کارآمد در سازمان را بر عهده دارد. بنابراین یک سازمان با داشتن یک روابط عمومی قاعده - مند، فعال، به روز و مؤثر می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های شغلی موفق باشد.

  از آنجا که اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، تبلیغات و بازاریابی برای فراهم نمودن زمینه مشارکت سرمایه- گذاران برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین روابط عمومی مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی نقش مهمی در این عرصه بر عهده دارد و با توجه به ماهیت این بخش که همان کار، تلاش و تولید است باید از پویایی لازم برخوردار باشد. چابک ‌سازی، برون ‌سپاری، نگاه حرفه‌ای، چرخش صحیح اطلاعات در بازار رقابتی و نیز داشتن ارتباط مؤثر با افکار عمومی و مخاطبان، لازمه روابط عمومی این بخش است، بنابراین این فعالیت‌ها در دنیای کنونی، باید سرعت لازم جهت حرکت به سوی حرفه‌ای سازی با استفاده صحیح آر فن آوری های روز را داشته باشد تا هم از کارآیی لازم به عنوان یک بازوی کمک رسان برخوردار باشد و هم جذب سرمایه کند.

  در عرصه مدیریت معدن و صنایع معدنی، جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌ها در بسیاری از مناطق موضوع جدیدی محسوب شده و باعث ایجاد حساسیت جامعه و افکار عمومی مسئولان اجرائی خواهد شد. روابط عمومی‌های مرتبط با بخش معدن با توجه به مهارتهای ارتباطی مختلفی که دارند می‌توانند مخاطبان هر حوزه را با ابعاد، پیامدها و ساز و کارهای گوناگون آشنا نمایند. در قدم نخست روابط عمومی مرتبط با مدیریت معدنی می‌بایستی سطح آگاهی سرمایه گذاران خود را نسبت به اهمیت و ضرورت استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی ارتقاء داده و به این باور برساند که سرمایه گذار شریک مناسبی برای اجرای پروژه‌های معدنی است و در صورت تحقق این امر، سرمایه گذاری یک بازی برد- برد است که در نهایت به نفع ارتقاء شاخص‌های مدیریت معدنی و ارتقاء سطح بهروری خواهد شد.

   

  موفقیت در این موضوع نیازمند اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارائه آموزشهای مختلف با توسل به شیوه‌ها و فنون مختلف ارتباطی و تبلیغی در سطح جامعه است که ضرورت دارد روابط عمومی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و درگیر در اجرای این طرح فعالیتهای خاصی را برای تشریح و ارزیابی ابعاد مختلف آن با زبانی ساده و در فضائی روشن و بدور از هرگونه ابهام و بزرگنمائی، برنامه ریزی و اجرا نمایند و زمینه بحث و تبادل نظر مسئولان و صاحب نظران و اصحاب تفکر و علم و تحقیق و سرمایه گذاران را فراهم آورند.

   

  این طرحها و فعالیت‌ها در فرآیند اطلاع رسانی، ارتباط، همفکری، تفاهم و تعامل با سرمایه گذاران و سایر مخاطبان، با توجه به وظائف، اهداف و ماموریت های تخصصی روابط عمومی‌ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا در سطح سازمانها تنها روابط عمومی است که می‌تواند ابعاد مختلف طرح را با در نظر گرفتن ویژگی‌های مخاطبان در اسرع وقت و با بیانی ساده یا تخصصی از طریق رسانه‌ها، به آگاهی عموم مردم و صاحب نظران و مخاطبان اصلی طرح برساند.

  روابط عمومی می‌تواند با پررنگ کردن نقاط قوت سازمان و سهیم سازی بخش خصوصی در مرتفع نمودن نقاط ضعف و ارتقاء بهره وری مؤثر باشد. اجرای فعالیتهای روابط عمومی با نگاهی به برنامه جامع روابط عمومی و دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد. اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی دولت با ‌ همکاری رسانه‌های جمعی به منظور انعکاس مناسب عملکردهای بخش‌های مختلف است و عملکرد روابط عمومی با محوریت (تاتا) تبلیغات، ارتباطات، انتشارات، تحقیقات با پیروی از سیاستهای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

  روابط عمومی بخش، معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی کشور می توانند جذب سرمایه نماید و برای کمک به اقتصاد و تولید ملی موثر باشند، این کار توسط روابط عمومی ها رنگ و بوی حقیقی خواهد یافت و با برنامه ریزی و اجرای سیاست های نظامند می توان یک کمک رسان و محرک برای جذب سرمایه و تولید ملی باشد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
     آخرین اخبار