نباید معدن را در کشور نادیده گرفت/ نیازمند مدیران دولتى شجاع هستیم

عصر معدن- رییس انجمن سنگ آهن تاکید کرد: معدن به عنوان بالادست یک صنعت عظیم است.;

نباید معدن را در کشور نادیده گرفت/ نیازمند مدیران دولتى شجاع هستیم
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبرى «عصر معدن» مهرداد اکبریان گفت: هر بخشى نیازمند یک نقشه راه است.
  وى ادامه داد: البته در ابتدا بخش خصوصى در این نقشه دیده نشده بود.
  اکبریان با اشاره به بحث قانون تصریح کرد: در کشور ما همه چیز دولتى است حتى قانون نیز دولتى است. اگر روح حمایتى قانون را نبینیم کار درستى انجام نداده ایم.
  رییس انجمن سنگ آهن افزود: امروز در یک شرایط خاص قرار داریم حال باید دید آیا روزى که این نقشه نوشته مى شد شرایط امروز در آن دیده شده بود؟ پاسخ خیر است.
  اکبریان اظهار کرد: باید مواردى در این نقشه اصلاح شود و کمى سختگیرى ها را کاهش داد.
  وى تاکید کرد: به عنوان بخش خصوصى با چندین مشکل مواجه هستیم، اولین مشکل ما نبود امنیت براى سرمایه گذارى است.
  اکبریان تصریح کرد: مشکل دیگر آن است که از ابتدا یک برنامه مجزا براى بخش معدن در نظر گرفته نشده و همیشه معدن با صنعت همراه بوده است.
  وى اضافه کرد: نبایدمعدن را به عنوان بالادست یک صنعت عظیم نادیده گرفت.
  اکبریان همچنین بیان کرد: قانون باید از حقوق دولتى، حقوق بهره بردار، انفال و معدن حمایت کند.  دولت باید ببیند قانون نقش حمایتى از این ٤ مورد را دارد یا خیر.
  رییس انجمن سنگ آهن تاکید کرد: نیازمند مدیران دولتى شجاعى هستیم که هرکجا مشاهده کردند قانون نقش حمایتى از تولید ندارد آن را اجرا نکند.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر