برای عوارض صادراتی راهکار اجرایی ارائه شود

عصر معدن- نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران گفت: در حوزه عوارض صادراتى مذاکراتى صورت گرفته و تشکل هاى فلزات غیر آهنى با وزیر دیدار داشتند اما گزارش پایش این طرح همچنان اعلام نشده است.;

برای عوارض صادراتی راهکار اجرایی ارائه شود
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» سجاد غرقى در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب افزود: البته وزیر صمت درباره فلزات غیر آهنى صحبت هایی داشتند اما هنوز موارد ادارى این موضوع انجام نشده است.

  وی گفت: اتاق بازرگانى باید در زمینه عوارض مطالعه کارشناسى انجام داده و راهکار اجرایی ارائه دهد. شاید بهتر باشد در این مورد دیدارهایی با وزیر داشته و اقدامات رسانه اى صورت گیرد.

  غرقی تاکید کرد : باید آمار گمرک را نیز استخرج و نتایج را مشخص کنیم.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر